Andreas Trier Mørch

Andreas Trier Mørch

Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1974. Over 20 år som freelance fotograf, indtil jeg i 1987 blev ansat på Arkitektskolen som dokumentalist og fotograf på Byggeriets Studiearkiv, nu mere Biblioteket for Arkitektur, Design, Scenekunst og Konservering.

Bygninger fotograferet af Andreas Trier Mørch