Cisternerne

| Max Seidenfaden | 1889 - 2001
Indgangsparti
De to symmetriske indgangspartier er det eneste synlige tegn på museet over jorden
Frederiksberg slot i baggrunden
Den ene nedgang fungerer bare som nødudgang
Indgang til museet
Triangel
Detalje, glasparti
Detalje, glasparti set inde fra
Nedgang til cisternerne
Nedgang
Nedgangstrappe set fra cisternen
Den moderne trappe i den oprindelige struktur
Vælvinger, fugtige gulve
Vælvinger, fugtige gulve
Vælvinger, fugtige gulve
Vælvinger, fugtige gulve
Vælvinger, fugtige gulve
Detalje, Materialitet
Udstilling af Christian Lemmerz, vælvinger, fugtige gulve
Udstilling af Christian Lemmerz, vælvinger, fugtige gulve
Udstilling af Christian Lemmerz, vælvinger, fugtige gulve
Rumadskillelse i granit
Drypsten
Detalje, drypsten
Skrå ydervægge på langsiden af rummet
Fotografer: Sandra Gonon

Beskrivelse:

"Cisternerne er et gammelt højdereservoir anlagt af Københavns Vandforsyning. Udgravningen startede i 1856, og anlægget stod færdigt tre år senere. Vandet blev pumpet op til Cisternerne via Pumpehuset i Studiestræde, der hentede vand fra bl.a. Damhussøen og Skt. Jørgens Sø. Oprindeligt var reservoiret åbent opadtil og stod som et flot vandspejl overfor Frederiksberg slot, men af hensyn til forurening og smittefare blev reservoiret overdækket med en formstøbt betonkonstruktion i 1891. Ved samme lejlighed anlagde man en græsplæne med et springvand i midten. Cisternerne ophørte med at fungere som drikkevandsreservoir i 1933, men blev først tømt for vand i 1981.

I forbindelse med at København var europæisk Kulturby i 1996 blev Cisternerne taget i brug som udstillingsrum, efter initiativ fra Frederiksberg Kommune og galleriejer Max Seidenfaden, der fra 2001 til 2013 drev Cisternerne som Museum for Moderne Glaskunst. I dag er Cisternerne en del af Frederiksbergmuseerne. De danner ramme om både kunstudstillinger og forskellige arrangementer og events, der alle tager udgangspunkt i stedets arkitektur og helt særlige klima. Cisternerne er 4.320 kvadratmeter og består af tre lige store rum. Det er 4,2 meter højt og kan med en maksimal vandstand på 3,7 meter rumme ca. 16 millioner liter vand. Væggene og rumadskillelserne i Cisternerne er bygget af kraftige granitblokke, gulvet er støbt beton, søjlerne, der bærer loftet, er murede, mens loftet er udført i formstøbt beton." citat fra Cisternernes hjemmeside

 

Mere fra samme arkitekt

spinner Vis mere

Bygninger i nærheden


Du kan måske også lide


Del denne side