KADK DOCS

Billeder markeret med KADK Docs stammer fra KADK Bibliotekets digitaliserede diasarkiv. Diassamlingerne er doneret af tidligere medarbejdere på Kunstakademiets Arkitektskole, i den enkelte værkspost fremgår hvilken diassamling billederne er fra. Billederne kan bestilles i høj opløsning på bibliotek@kadk.dk.