Julie Bertelsen

Kandidatstuderende ved Arkitektskolen Aarhus, ved Studio Transformation og Arkitektonisk kulturarv. Har på min Bachelor studeret Atmosfærisk arkitektur. Igangværende studerende på grundforløbet som Møbelsnedker.