Tinggården I

| Tegnestuen Vandkunsten • Karsten Vibild | 1978 - 1983
Volumen i landskabet
Facadeudsnit, indgange
Facadeudsnit, indgange
Udendørs trapper
Indgang
Grønne arealer
Facadekomposition
Indgange på to etager
Gavlmotiv, fælleshus
Mini-drivhus
Gavlmotiv
Gaderum
Boligindgange
Haverum
Facadeudsnit, bræddebeklædning på klink
Situationsplan
Isometri
Volumen i landskabet
Facadeudsnit, indgange
Facadeudsnit, indgange
Udendørs trapper
Indgang
Grønne arealer
Facadekomposition
Indgange på to etager
Gavlmotiv, fælleshus
Mini-drivhus
Gavlmotiv
Gaderum
Boligindgange
Haverum
Facadeudsnit, bræddebeklædning på klink
Situationsplan
Isometri
Fotografer: August Fischer,Tegnestuen

Beskrivelse:

Boligbebyggelsen Tinggården er realiseret i to etaper hvor Tinggården I stod færdig i 1978 og Tinggården II i 1983. Bebyggelsen markerer tæt/lav-bevægelsens gennembrud, og blev et forbillede for denne type boligbyggeri i Danmark. Bebyggelsen kom til på baggrund af en offentlig arkitektkonkurrence udskrevet i af Statens Byggeforskningsinstitut i 1971 og blev udviklet, beboerdemokratiet i fokus, i samarbejde med en gruppe kommende beboere. Karakteren af det selvgroede, af decentralt demokrati og at bestemme over sit eget liv og boligområde, var centralt for denne periode, og udtrykkes her både i den uformelle additionsarkitektur og i opdelingen i veldefinerede boliggruppe størrelser. Også i byggeteknikken og i materialevalget der er tilstræbt en alsidig karakter. I anden etape kommer der mere samling på husene og en større grad af bymæssighed, ligesom materialerne skifter fra rødbejdsede brædder på klink til det mere industrielle bølgeeternit. Bebyggelsen er opdelt i familiegrupper, der hver består af 12-18 lejligheder i huse placeret omkring et torv eller et stræde. Lejlighederne indeholder mellem 1-6 værelser. Til hver af disse familiegrupper hører et fælleshus med plads til fællesspisning og aktiviteter. Derudover findes et større beboerhus for alle beboere.

 

Mere fra samme arkitekt

spinner Vis mere

Bygninger i nærheden


Du kan måske også lide


Del denne side