Studiebyen
Download billede
Studiebyen Haveboligerne set mod sydøst
Haveboligerne set mod sydøst

Rækkehusene, projekteret af August Rasmussen, Rørdam Jensen og Peter Nielsen, har engelske haveboliger som inspiration, og blev opført som enten 3- eller 4-fags huse af gulflammede sten og med tage af røde vingetegl. Forslagene til haverne er tegnet af havearkitekten G.N. Brandt.

Download billede
Studiebyen Porthuset
Porthuset

Porthuset, tegnet af August Rasmussen, Rørdam Jensen og Peter Nielsen, danner indkørsel til bebyggelsen fra Sømarksvej.

Download billede
Studiebyen Punkthuse med planer
Punkthuse med planer

To af Anton Rosens fire fritliggende huse er placeret i et af bebyggelsens vejkryds. De er udformet efter en kvadratisk plan med udnyttelse af tagetagen, som på grund af husets form kan indrettes uden skrå vægge.

Download billede
Studiebyen Trimpelhuse
Trimpelhuse

Kay Fiskers to huse blev projekteret som trimpelhuse, hvor tagkonstruktionen er båret af en stolvæg under kippen. Dermed kunne skråbånd ved tagfoden undværes, hvilket gav bedre udnyttelse af tagrummene. Grundet tagets form kunne gesimshøjden fra nabohusene ikke gennemføres, og derfor udlignede Fisker dette ved de markerede bånd i facaderne.

Download billede
Studiebyen Planer
Planer

Situationsplan og G.N. Brandts haveplan til rækkehusene

Download billede

Beskrivelse:

Studiebyen blev tegnet af 24 arkitekter, som et forsøg på at belyse de enkelte hustypers mangler og fortrin både økonomisk, indretnings- og materialemæssigt.

Emneord:

Boligbebyggelser | Tegl | Tage | Rækkehuse | Enfamiliehuse | Stokbebyggelser | Havebyer | Punkthuse | Portbygninger | Konstruktioner |