Femmøller Strand

| Egil Fischer • Schønherr Landskab • Landskabsarkitekt Torben Schønherr | 1922 - 2016
Molskroen ligger centralt i området, som også er kendt som Egil Fischers Ferieby. Molskroen ligger langs Den Kommercielle Akse, som oprindeligt var tænkt som handelsstrøg.
Overfor Molskroen ligger Østtorvet, som afgrænser Den Kommercielle Akse mod syd.
Molskroen er den første og største bygning Fischer tegnede til Femmøller Strand. Molskroen blev udgangspunkt for udviklingen af området.
Vesttorvet afgrænser Den Kommercielle Akse mod nord.
Diagonalaksen Vestervangen med kig mod havet.
Langs Vestervangen ligger Vesthaven, som er en lille lund, med kig til engen og Mols Bjerge.
Feriebyen bindes tæt sammen med naturen omkring, bl.a. via de mange kig til f.eks. engen mod vest.
Udsigt over Ebeltoft Vig, syd for Kulturaksen.
Kig langs Kulturaksen, fra Grønningen i syd, på tværs af Den Kommercielle Akse, Stadion og Kirkebakken mod nord.
Langs Kulturaksen ligger flere oprindelige huse tegnet af Egil Fischer.
Et af de oprindelige huse langs Grønningen tegnet af Egil Fischer. ”Fischerhusene” er typisk kendetegnet ved højloftet bindingsværk og tegl- eller stråtag med høj rejsning.
”Fischerhusene” er typisk enkle og har fine detaljer. I baggrunden ses Molskroen.
Bebyggelsen i området består af flere oprindelige huse, men også af mange nyere huse, som er tilpasset stedets karakter.
Allé langs Grønningen, set mod nordøst.
Grønningen set mod syd, med flere oprindelige huse tegnet af Egil Fischer i baggrunden.
Midt på Kulturaksen ligger et ovalt, grønt areal kaldet Stadion, med idrætsfaciliteter bl.a. løbebane og boldbane.
Kulturaksen afgrænses af Kirkebakken mod nord.
Kig fra Kirkebakken langs Kulturaksen mod syd.
Fra toppen af Kirkebakken er der udsigt over Egil Fischers Ferieby, med Ebeltoft Vig og Mols Bjerge i baggrunden.
Mindesmærket på toppen af Kirkebakken, hvor urnerne med Egil Fischer og hans hustru Olga Fischer er nedsat i indviet jord.
Plan over området
Fotografer: Mikkel Lux Larsen,Tegnestuen

Beskrivelse:

Midt i Nationalpark Mols Bjerge på Djursland ligger Femmøller Strand. Området er Danmarks første planlagte ferieby, tegnet af arkitekt Egil Fischer i 1922, med afsæt i den dengang spirende fritidskultur. Området er karakteriseret ved to hovedakser - Kulturaksen og Den Kommercielle Akse - samt en række diagonale akser, alléer, parkområder og særprægede bindingsværkshuse.

Området blev genetableret i perioden 2014 - 2016 af Schønherr Landskabsarkitekter, på baggrund af Egil Fischers oprindelige idéer og intentioner med området.

Adresse:
Fuglsøvej
8400 Ebeltoft
Se på Google Maps

Mere fra samme arkitekt

spinner Vis mere

Bygninger i nærheden


Du kan måske også lide


Del denne side