Eventyrøen

| Nøhr og Sigsgaard | 2014
Eventyrøen set fra vest
003
004
005
006
Eventyrøen set fra vest
Eventyrøen set fra syd
Facade med karnapper
Indvendig karnap
Interiør
Interiør
Gang- og garderobeareal
Pude og hopperum
Interiør
interiør
Fra terasseområde
Bro der forbinder terasseområderne
Terasseområde
Terasseområde
Fra legepladsen
Fra legepladsen
Fra legepladsen
Fra legepladsen
Fra den indre gård
Facade med terasseåbning
Facade med Østre Gasværk i baggrunden
Facade mod øst
Fotografer: Bo Bolther

Beskrivelse:

Med Københavns Kommune som bygherre har Nøhr og Sigsgaard opført en ny børneinstitution på den gamle gasværksgrund på Østerbro, der med sine 2.800 m² er Københavns største institution og huser 20 vuggestue- og børnehavegrupper fordelt på tre etager. Byggeriets cirkulære form der lukker sig omkring et indre gårdrum er mod øst brudt af åbne terrasser på 2. og 3. etage. Facaderne ud mod omgivelserne er i stueplanet beklædt med præfabrikerede indfarvede eternitplader og på 1. og 2. etage med malerbehandlede sinusplader. Yderfacadens eternitplader går igen i gårdrummets facader på alle tre etager. Facaderne ud mod gasværksgrunden brydes mod syd, nord og vest af fremskudte trækarnapper der i bygningens indre fungerer som opholds- og legeareal. Fra det indre gårdrum er der adgang til den aldersopdelte legeplads, der er udformet så der både er mulighed for stille fordybelse og aktiv udfoldelse. Bygningens indre er disponeret således at de enkelte børnegrupper har deres stuer i de rum der vender ud mod omgivelserne mens fællesrummene er placeret så de vender ud mod den indre gård.

Byggeriet er udført i lavenergiklasse 2015.

Mere fra samme arkitekt

spinner Vis mere

Bygninger i nærheden


Du kan måske også lide


Del denne side