Egedal Rådhus og Sundhedscenter

| Henning Larsen Architects • SLA landskabsarkitekter | 2012 - 2014
Set fra SV
Set fra SV
Set fra vest
Set fra SV
Set fra SØ
Set fra SV
Sydlig facade
Hjørne mod SV
Set fra Egedal S-tog station
Set fra SV
Set fra vest
Trappe til taget af Sundhedscenteret
Set fra Egedal S-tog station
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Interiør
Set fra SV
Set fra vest
Set fra SV
Set fra NV
Set fra NV
Fotografer: Bo Bolther

Beskrivelse:

Med Egedal S-tog station som samlingspunkt, er der ved at skyde et nyt byområde op nord for københavn i nærheden af Stenløse. Egedal Rådhus og Sundhedscenter er et af de første byggerier der står færdige i kvarteret. Rådhus og Sundhedscenter er tænkt som en samlet enhed og forbundet med en passage fra rådhusets atrium. Sundhedscenteret indeholder faciliteter til genoptræning for børn og voksne og er anlagt omkring et indre gårdrum, hvorfra der er adgang til centerets tag hvor der er mulighed for ophold. Taget har tillige forbindele med rådhuset på 1. sals niveau. Selve Rådhusert er anlagt omkring husets atrium, der er afgrænset af en indre kerne, der skyder op i centrum af byggeriet. Kernen strækker sig op gennem hele huset og indeholder lukkede møderum og halvprivate arealer til ophold og mødeaktivitet. Fra kernen bevæger man sig over små broer til de åbne kontormiljøer, der er placeret ud mod landskabet langs rådhusets facader. Fra broerne er udsyn til himmelen gennem brede højlysvinduer, der forbinder kernen med den ydre bygningskrop.

På facaderne er Rådhusets rektangulære monotoni brudt ved at knække dem i højden, så de har en svag stigning mod SV og NØ og varierede vinduesudskæringer over hele facadeforløbet. De er beklædt med sortgrå naturskiffer. Byggriet har et samlet areal på 18.000 m² og er lavet i samarbejde med SLA Arkitekter efter førsteprisen i en indbudt konkurrence.

Mere fra samme arkitekt

spinner Vis mere

Bygninger i nærheden


Du kan måske også lide


Del denne side