Det ny Rigsarkiv

| PLH Arkitekter | 2007 - 2009
Rigsarkivet set fra SØ
Rigsarkivet set fra SØ
Rigsarkivet set fra SV
Rigsarkivet set fra SV
Gangareal der forbinder de forskellige arkivrum
Fra et af de fire højlagre
Arkivmaterialet sættes på plads ved hjælp af mobile elevatorer
Hyldesystem i højlager
Gangareal der forbinder de forskellige arkivrum
Magasin til historiske dokumenter
Magasin til historiske dokumenter
Magasin til historiske dokumenter
Gangareal der forbinder de forskellige arkivrum
Kortarkivet
Gangareal der forbinder de forskellige arkivrum
Servicerum til regulering af temperatur, fugtighed og brand
Servicerum til regulering af temperatur, fugtighed og brand
Rigsarkivet set fra SV
Facade mod vest
Rigsarkivet set fra SV
Detalje fra sydlig facade
Rigsarkivet set fra vest
Nordlig facade
Fotografer: Bo Bolther

Beskrivelse:

På det gamle godsbaneterræn ved Kalvebod Brygge har PLH Arkitekter opført et 20.000 m² stort byggeri. Byggeriet der huser det ny Rigsarkiv, tegner sig udefra som to massive bygningskroppe forbundet ved en lav mellembygning. De monolitiske bygningskroppe ligger i forlængelse af hinanden og er på facaderne beklædt med blågrå tegl. De lukkede bygningsmassiver er dikteret af bevarings-mæssige hensyn til det arkiverede materiale, og er på facaderne udformet som et fortløbende relief, der løber hele vejen rundt om byggeriet. Relieffet er udformet som stiliserede runer og refererer til arkivets kulturbærende funktion. Indenfor er arkivet opbygget af fire identiske lagerhaller med 12 meter høje mobile kompaktreoler, mindre rum med hylder til kortsamlingen, arkivrum til historiske dokumenter, topsikrede rum til klassificeret materiale og servicerum til brandsikring og klimaregulering. Samlet rummer byggeriet arkivalier svarende til omtrent 370 hyldekoilometer.

Mere fra samme arkitekt

spinner Vis mere

Bygninger i nærheden


Du kan måske også lide


Del denne side