Aller Tryk

| Gottlieb Paludan Architects | 2000 - 2002
Set fra SV
Set fra markerne der omgiver byggeriet
Set fra SØ
Det sydøstlige hjørne af bygningen
Facadeudsnit
Set fra SØ
Facadeudsnit
Det sydvestlige hjørne af byggeriet
Facadeudsnit
Facadeudsnit med vinduer til trykkerihal
Facade med indgangsparti i byggeriets vestlige ende
Detalje af vinduesparti i byggeriets vestlige ende
Det nordvestlige hjørne af byggriet
Den nordlige facade med docking-station til lastbiler
Foyer
Papirlageret
Fra bogbinderiet
Fra trykkeri
Fra bogbinderiet
Tagterrasse i byggeriets vestlige ende
Tagterrasse i byggeriets vestlige ende
Tagterrasse i byggeriets østlige ende
Bro mellem den vestlige og østlige tagterrasse
Tagterrasse i byggeriets østlige ende
Fotografer: Bo Bolther

Beskrivelse:

Med udgangspunk i byggeriets funktion som trykkeri for Aller Press har Gottlieb Paludan designet facaden som en form for typografisk leg med bogstaver der er sat sammen uden at danne ord eller betydninger ud over bogstavernes grafiske udtryk. Facaden er bygget op af elementer hvor flere bogstaver er sat sammen i varierede sekvenser. Sekvenserne er skabt ved først at fræse bogstaverne i nylon og lakere dem. Herefter er de monteret på træplader der er blevet lagt ned i betonen. Etfer støbning er elementerne monteret på facaderne og afsyret. Det har været arkitektens opgave at sætte dem sammen, så de ikke danner ord men alene fremstår som et fortløbende relief langs bygningens facader. Byggeriet fremstår mod syd og øst massiv med få åbninger, mens det mod vest åbner op med indgangsareal og en række vinduer i 1. sals højde hvor kontorer og administration er plceret. Mod nord er placeret docking-stationer til lastbiler der ledes rundt om byggeriets sydlige facade og om på nordsiden og ud igen via bygningens vestlige ende. Mod øst og vest hvor kontorer, administration og kantine er placeret er bygningen på to etager mens trykkerihal og bogbindings-afsnit er på en etage. Fra kontorer og fællesrum er der adgang til to tagterrasser hvor der er mulighed for ophold i afskærmede træbåse. Terrasserne er forbundet af en stålbro der fører hen over trykkerihallen.

Mere fra samme arkitekt

spinner Vis mere

Bygninger i nærheden


Du kan måske også lide


Del denne side